Bức thư thứ 33: Tận dụng tốt trí tuệ của mọi người

Bức thư thứ 33: Tận dụng tốt trí tuệ của mọi người

Phương châm: Không dùng cái thích và cái không thích của bản thân làm tiêu chí lựa chọn nhân tài.

Lòng trung thành với bản thân sẽ giúp con chiến thắng trong trận chiến lớn nhất trong đời.

Người có thể tạo ra nhiều giá trị nhất là người hoàn toàn cống hiến cho hoạt động yêu thích của mình.

(Con người hoàn hảo nhất là người giải quyết triệt để nhất bản thân trước hoạt động của năng lực tốt nhất của mình.)

17 tháng 11 năm 1912

John thân mến:

Bức thư của con rất thú vị đối với bố, bởi vì con hiểu những gì bố luôn có thể giúp bố đạt được sự nghiệp Triết lý làm việc: Hãy làm những gì con thích và để người khác làm những việc khác.

Đối với bố, được làm những việc mà mình yêu thích là một cái kết không cần bàn cãi. Nó luôn nhắc nhở bố rằng để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, họ không bao giờ được dựa vào những kỹ năng quản lý nhất định, mà phải áp dụng một cách lãnh đạo vĩ mô hơn và hiệu quả hơn.

Cụ thể, đó là không để mọi người bị bó buộc trong những vị trí làm việc rập khuôn và tiêu chuẩn, mà phải tìm cách sử dụng thế mạnh của mọi người và khơi dậy họ cống hiến nhiệt huyết để đạt được năng suất xuất sắc. Đây là cách của bố để chiến thắng.

Khi còn học, bố nhớ câu này: “Người hoàn hảo nhất là người hết lòng vì những hoạt động mà mình giỏi nhất”. Sau này, sau khi chuyển đổi, bố đã biến nó thành một triết lý trong quản lý của mình: người có khả năng tạo ra giá trị nhiều nhất Con người là người hoàn toàn cống hiến cho hoạt động yêu thích của mình.

Bố đã nói rằng mọi người đều có lòng trung thành với bản chất riêng của họ, và họ mong muốn trở thành người mà họ muốn trở thành, và cách họ đạt được lòng trung thành là làm những gì họ thích. Thật không may, nhiều nhà quản lý không đối xử trung thành với nhân viên. Kết quả của những đòi hỏi của bản thân là một nửa kết quả bằng một nửa nỗ lực.

Trên thực tế, điều này rất dễ hiểu. Nếu con không đầu tư thời gian cho những gì con yêu thích, con sẽ không bao giờ cảm thấy tự hài lòng; nếu con không đạt được sự hài lòng về bản thân, con sẽ mất đi niềm đam mê cuộc sống; Nếu con mất đi niềm đam mê cuộc sống, Con sẽ mất đi động lực để sống. Thật nực cười khi mong đợi một người mất đi động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ, cũng giống như việc anh ta mong đồng hồ báo thức báo giờ chính xác.

Vì vậy, bố không bao giờ quên cho những người đàn ông của mình cơ hội trung thành với bản thân – đốt cháy nhiệt huyết và phát huy tối đa tài năng đặc biệt của họ, và những gì bố học được từ họ chính là sự giàu có và thành tựu. Trung thành với chính mình sẽ chiến thắng một trong những trận chiến lớn nhất trong cuộc đời của một người. Ai sẽ để cơ hội này trôi qua?

Muốn sử dụng thành công lòng nhiệt tình thì phải biết trách nhiệm của người lãnh đạo, không nên bới móc khuyết điểm mà phải chú ý đến ưu điểm và tài năng của họ, phát huy hết những ưu điểm này. Bố không có thói quen chọn những điểm yếu nhất của cấp dưới, nhưng bố luôn tìm những điểm mạnh nhất của họ, để tài năng của họ được thể hiện hết mình trong những thử thách và nhu cầu của công việc. Ví dụ, bố sử dụng lại ông Archibald.

Không giống như một số người, bố không lấy cái thích và cái không thích của bản thân làm tiêu chí đầu tiên để lựa chọn nhân tài. Bố không sử dụng mọi người để xem những dấu hiệu nào được gắn vào anh ta. Điều bố thích là khả năng anh ấy thể hiện trong công việc. Bố thích sở thích của mình, nhưng bố thích hiệu quả hơn.

Archibald hoàn toàn không phải là một người hoàn hảo. Anh ấy là một người nghiện rượu, nhưng bố là một người nghiện rượu. Tuy nhiên, Archibald lại có năng khiếu và tài năng lãnh đạo phi thường. Anh ấy thông minh và lạc quan. Khả năng hùng biện xuất chúng và tính cách xông xáo của anh chắc chắn là sự đảm bảo cho chiến thắng trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Sau khi trở thành đối tác, bố luôn quan tâm đến anh ấy, và bố tiếp tục giao cho anh ấy những nhiệm vụ quan trọng cho đến khi bố đề bạt anh ấy đảm nhiệm chức vụ của bố.

Anh ấy đã chứng minh rằng anh ấy là một nhà lãnh đạo thiên tài, và sự nghiệp của anh ấy thật đặc biệt. Nếu anh ta không bị ảnh hưởng của những thói quen xấu, kết quả của anh ta sẽ còn ấn tượng hơn.

Mục đích của bố là tìm ra giá trị mà bố trân trọng ở mỗi người đàn ông, chứ không phải những khuyết điểm mà bố không thích. Bố nhận ra rằng mỗi nhân viên đều xứng đáng được quan tâm và góp phần, đồng thời cam kết biến những điểm mạnh của nhân viên thành những tài năng xuất sắc, mà không cố gắng sửa chữa những thiếu sót của họ. Vì vậy, bố luôn có những cấp dưới có năng lực và sẵn sàng đóng góp.

John, không ai toàn năng. Bây giờ con đã là một nhà quản lý, thành tích của con phụ thuộc vào việc thể hiện kỹ năng lãnh đạo và thể hiện tài năng của con. Con cần biết rằng dưới bàn tay của con có quá nhiều chỗ kén người chơi, nhưng con nên tập trung khám phá những lợi thế tiềm ẩn của mỗi người, chú ý đến sự thể hiện xuất sắc của họ trong từng chi tiết và sự hoàn hảo của họ để làm tốt mọi việc Sự kiên trì là điều hầu như không thể thiếu. . Đây là điểm mạnh trong khả năng lãnh đạo của con.

Người ta không thể thống trị một tập thể. Bố không phủ nhận vai trò to lớn của người lãnh đạo, nhưng xét về tổng thể thì chính tập thể mới là người chiến thắng. Mọi vinh dự bố có được đều dựa vào sức mạnh của tập thể chứ không phải của riêng bố. Chỉ khi tất cả mọi người đều làm việc chăm chỉ thì họ mới có thể tin và kỳ vọng vào điều kỳ diệu.

chúc may mắn! con trai của bố.

Bố yêu của con

38 bức thư mà Rockefeller để lại cho con trai mình

Thirty-third seal-make good use of everyone’s wisdom

Motto: Do ​​not use your own likes and dislikes as the criteria for selecting talents.

Loyalty to yourself will win you the greatest battle in life.

The person who can create the most value is the one who is completely devoted to his favorite activity.

(The most perfect human being is the one who mostthoroughly addresses himself to the activity of his best powers.)

November 17 , 1912

Dear John:

Your letter is very exciting to me, because you understand what I can always help me achieve my career Philosophy of doing things: Do what you like to do, and let other people do the other things.

For me, doing things that I love is an unquestionable conclusion. It reminds me at all times that for leadership to accomplish tasks well, they must never rely on certain management skills, but rather adopt a more macroscopic and more effective way of leadership.

Specifically, it is not to let people be confined to stereotyped and standard work positions, but to find ways to use everyone’s strengths and induce them to devote their enthusiasm to work to achieve excellent productivity. This is my way to victory.

When I was studying, I remember this sentence: “The most perfect person is the one who is completely devoted to the activities that he is best at.” Later, after my transformation, I turned it into a philosophy in my management: the most able to create value The person is the one who is completely devoted to his favorite activity.

I have said that everyone has loyalty to their own nature, and they are eager to become the person they want to be, and the way they achieve loyalty is to do what they like to do. Unfortunately, many managers do not treat employees loyally. The result of one’s own demands is half the result with half the effort.

In fact, this is easy to understand. If you do n’t invest time in what you love, you will never feel self-satisfied; if you do n’t get self-satisfaction, you will lose your passion for life; if you lose your passion for life , You will lose the motivation to live. It is ridiculous to expect a person who loses his motivation to perform a task well, just as he expects an alarm clock to accurately report the time.

Therefore, I never forget to give my men the opportunity to be loyal to themselves-to burn their enthusiasm and to maximize their special talents, and what I have learned from them is precisely wealth and achievements. Loyalty to oneself will win one of the greatest battles in one’s life. Who would let this opportunity pass?

If you want to successfully use your enthusiasm, you must know the responsibility of the leader, not to dig out his weaknesses, but to pay attention to their strengths and talents, and let these advantages be fully utilized. I do not have the habit of picking the most vulnerable traits of my subordinates, but I always look for the strongest part of them, so that their talents can be fully demonstrated in the challenges and needs of the work. For example, I reuse Mr. Archibald.

Unlike some people, I do not use my own likes and dislikes as the first criterion for selecting talents. I do n’t use people to see what signs are attached to him. What I like is the ability he shows at work. I like my preferences, but I prefer efficiency.

Archibald is by no means a perfect person. He is an alcoholic, but I am an alcoholic. However, Archibald has extraordinary leadership talents and talents. He is clever and optimistic. His outstanding eloquence and aggressive personality are undoubtedly the guarantee of winning in fierce competition. After being a partner, I have always been interested in him, and I continue to entrust him with important tasks until I promote him to take over my post.

He has proved that he is a genius leader, and his career is so special. If he does not have the influence of bad habits, his results will be even more impressive.

My purpose is to find the value that I value in every man, not the shortcomings that I do not like. I find out that each employee deserves attention and part, and is committed to transforming the strengths of employees into excellent talents, without trying to correct their shortcomings. Therefore, I always have subordinates with sound capabilities and willingness to contribute.

John, no one is omnipotent. Now that you are a manager, your achievement depends on the display of your leadership skills and the display of your talents. You need to know that there are too many picky places under your hands, but you should focus on discovering everyone ’s potential advantages, paying attention to their outstanding performance in every detail, and their perfection in order to do things well Perseverance is almost demanding. This is the strength of your leadership.

One cannot dominate a collective. I do not deny the great role of leaders, but as a whole it is the collective that wins. Any honor I have earned relies on collective power, not on my own. Only when everyone works hard can they believe and expect the miracle.

good luck! my son.

Love your father

38 letters left by Rockefeller to his son

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *